JAWAB

med det lilla extra

 

Jawab utför:

.drift & underhåll av lekparker, fastigheter

& anläggningsarbeten

.gräsklippning

.grävningsarbeten

.snöröjning & sandning av gångbanor,

cykelbanor & parkeringar m m.

.anläggningsarbeten   

 

 

   JAWAB utför park och trädgårdsarbeten                                  

      samt fastighetsskötsel och anläggningsarbeten

      och transporter till företag samt till den 

      offentliga sektorn.

 

  

 

 

 

 

      

 

Vi utför även grävarbeten, byggnadsarbeten samt småreparationer mm.

 

 

 

Copyright ® 2003 jawab.se